ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТТА

Ние удостоверяваме, че комплектите My Beauty DNA не представляват риск от замърсяване: предоставените в комплекта памуци са стерилни, а флаконите, предназначени за поставяне на ДНК пробата, съдържат буферен разтвор, който елиминира риска от заразяване. Предпазните мерки са разширени и за служителите на лабораторията, които отговарят за анализа на ДНК комплектите, така че да бъдат защитени от всякакво замърсяване, когато пликовете, съдържащи пробите, се отварят и по време на анализите.
ИНОВАЦИЯТА BIOLOGIQUE RECHERCHE

Генетично изследване за откриване на подходящите грижи и кремове за вашата кожа