ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα My Beauty DNA κιτ δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο μόλυνσης: τα βαμβάκια που περιλαμβάνονται στο κιτ είναι αποστειρωμένα και τα φιαλίδια που προβλέπονται για την τοποθέτηση του δείγματος DNA περιέχουν ένα διάλυμα το οποίο εξαλείφει κάθε κίνδυνο μόλυνσης. Το εργαστηριακό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των κιτ DNA λαμβάνει προφυλάξεις ώστε να μην μολυνθούν τα κιτ κατά το άνοιγμα των φακέλων με τα δείγματα και κατά τη διάρκεια των αναλύσεων.
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ BIOLOGIQUE RECHERCHE

Ανακαλύψτε τις θεραπείες και τις κρέμες που ενδείκνυνται για το δέρμα σας από γενετικής άποψης