БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Потврђујемо да My Beauty DNA комплети не представљају никакав ризик од контаминације: у комплету се испоручују штапићи обложени памуком који су стерилни, а флашице предвиђене за узимање узорка ДНК садрже пуферски раствор који уклања сваки ризик од контаминације. Мере предострожности проширене су на особље лабораторије задужено за анализу комплета ДНК како би они били заштићени од било какве контаминације током отварања коверти са узорцима и током анализа.
ИНОВАЦИЈА BIOLOGIQUE RECHERCHE

Генетска експертиза за откривање неге и крема прилагођених вашој кожи