ข้อมูลความปลอดภัย

เราขอรับรองว่าชุด My Beauty DNA ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ต่อการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำลีฝ้ายที่ให้มาในชุดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และขวดสำหรับเก็บตัวอย่าง ADN ก็บรรจุสารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งช่วยกำจัดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั้งหมด มาตรการระมัดระวังเหล่านี้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ชุด ADN เพื่อให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าวได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนทุกประเภท ขณะเปิดซองที่บรรจุตัวอย่างและตลอดการวิเคราะห์
นวัตกรรมของ BIOLOGIQUE RECHERCHE

ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมค้นพบการดูแลผิวและครีมที่เหมาะสมกับผิวของคุณ