THÔNG TIN AN TOÀN

Chúng tôi chứng nhận bộ sản phẩm My Beauty DNA của chúng tôi không có bất kỳ nguy cơ bị nhiễm bẩn nào: Những miếng bông được cung cấp kèm theo bộ sản phẩm đã được tiệt trùng, và các lọ dùng để đựng các mẫu ADN có chứa dung dịch đệm để giữ độ PH cố định giúp loại bỏ mọi nguy cơ nhiễm bẩn. Nhân viên phụ trách phân tích bộ ADN tại phòng thí nghiệm cũng đã biết các biện pháp phòng tránh để các ống đựng mẫu được bảo vệ khỏi sự nhiễm bẩn khi mở phong bì chứa các ống đựng mẫu và trong suốt quá trình phân tích mẫu.
SỰ ĐỔI MỚI CỦA BIOLOGIQUE RECHERCHE

Thẩm định gen di truyền để khám phá về chăm sóc da và kem dưỡng phù hợp với làn da của bạn